Zařazení sportovci

Nový seznam závodníků bude zveřejněn po schválení VV ČSPS.