SCM II. Jižní Morava

Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) jsou strukturální jednotky Českého svazu plaveckých sportů, jímž jsou také primárně řízeny a financovány.
SCM Jižní Morava - je jedním z deseti výběrových center České republiky zahrnující plavecké kluby okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo.
Základní funkcí SCM je podpora přípravy talentovaných plavců a organizace proškolování trenérů.
Řízením SCM je pověřen příslušný koordinátor. Ten je zodpovědný za dodržování pravidel SCM, která určuje Výbor sekce plavání ČSPS.
Koordinátor SCM je jmenován na základě výběrového řízení, které vypisuje ČSPS. Jeho funkční období je čtyřleté.
Koordinátor SCM stanovuje sezónní program výběrového družstva.
Do výběru SCM jsou zařazeni plavci, kteří splní příslušná kritéria vypsaná na danou sezónu.
V současné době je řízením SCM Jižní Morava pověřen Tomáš Doubrava (mobil: 728 286 856, mail: doubto@seznam.cz), a to do července 2024.