Valná hromada KS ČSPS - JmK

Valná hromada KS ČSPS - JmK se koná pravidelně každý rok při Letním krajském přeboru st. žactva v Brně v polední pauze. Na VH jsou zváni zástupci všech registrovaných oddílů Jihomoravského kraje, vždy jeden delegát za jeden oddíl. Delegát musí být registrován za oddíl, který ho deleguje.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení propgramu jednání a jednacího řádu
3. Volba pracovních komisí VH
    - mandátové

    - návrhové
4. Zpráva o činnosti a stavu hospodaření KS ČSPS - JmK
5. Diskuse
6. Návrh usnesení
7. Závěr

Usnesení VH

Usnesení Valné hromady JmSPS ze dne 2.6.2012 stáhnout

Stránky